• Kalendár podujatí

26. – 27. marca 2019 – konferencia NEWMATEC 2019

Miesto konania:
x-bionic® sphere – Šamorín, Slovensko

Organizátor:
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky pod záštitou MH SR

Kontakt:
www.zapsr.sk

NEWMATEC 2019 je znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu.

Je to významné podujatie v našom regióne. Potreba silnejšej interakcie a spolupráce v našom automobilovom regióne podnietila vznik myšlienky sústrediť široké spektrum odborníkov pôsobiacich v oblasti výroby automobilov a komponentov do jedného výnimočného podujatia. Konferencia NEWMATEC poskytuje príležitosť na aktívny networking, ktorému je vyhradená viac ako tretina programového času konferencie.

Cieľom je priniesť užitočné poznatky a skúsenosti vedúcich spoločností pôsobiacich v európskom priestore, prezentované poprednými odborníkmi a zároveň podporiť výmenu informácií a networking. Inovácie nevyžadujú iba teóriu, ale najmä praktické skúsenosti z oblasti vývoja a aplikácie poznatkov. NEWMATEC kladie dôraz na nové materiály a technológie, spája manažérov, biznis lídrov, akademikov a think-tank expertov do spoločenstiev, v ktorých sa tvoria hodnoty.

Podujatie zahŕňa zaujímavý program v ktorom sa predstavia významní rečníci z etablovaných firiem ako napríklad Matthias Erb z Volkswagen AG či riaditeľ pre vývoj Jong Hun Kim z LG Chem. V utorok, 26. marca budú mať účastníci konferencie možnosť absolvovať exkluzívnu testovaciu jazdu dvoma vozidlami, ktoré sú poháňané vodíkovými článkami. 

Čo vás čaká ?

  • Skúsenosti odborníkov z praxe
  • Inšpirácie od expertov v odvetví
  • Nové kontakty vo Vašom segmente
  • Večerný raut


Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke podujatia: https://www.newmatec.sk/