• Elektromobil
  • TIPY A RADY
  • 31.OKTóBER 2019

Elektrický pohon dostáva postupne zelenú

Aj keď je nákupná cena elektromobilov bez dotácie stále pomerné vysoká, autám so spaľovacím motorom môžu elektromobily konkurovať nižšími nákladmi na pohon a prevádzku. Vyplýva to z porovnania, ktoré vypracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) spadajúceho pod ministerstvo životného prostredia.

Poskytnutím dotácie možno dobu návratnosti výrazne skrátiť. V období od novembra 2016 do júna 2018 bolo možné čerpať dotáciu vo výške 5 tisíc eur na elektromobil a 3 tisíc eur na nákup plug-in hybridu. V týchto rokoch sa na Slovensku prvýkrát začal prejavovať trend nástupu áut s elektrickým pohonom.

V súčasnosti už vládou schválený Akčný plán rozvoja elektromobility na Slovensku presúva ťažisko priorít z dotácií na komplexnejší prístup. Dotácie sa budú poskytovať až do výšky 8 tisíc eur na elektromobil a 5 tisíc na plug-in hybrid. Primárne sa ale plán zameriava na praktické stránky elektromobility ako napr. budovanie nabíjacej infraštruktúry, vyhradené bezemisné zóny v centrách miest, špeciálne evidenčné značky pre vozidlá, možnosť využívania vyhradených jazdných pruhov a zrýchlené odpisovanie áut s alternatívnym pohonom alebo novú odpisovú triedu.

Viac sa dočítate v komentári IEP

Zdroj: Inštitút enviromentálnej politiky