• Kalendár podujatí

INFORMAČNÝ SEMINÁR – KOŠICE

pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Pozvánka a program

Miesto konania:  Divízna budova, Námestie Maratónu mieru č. 1, zasadačka č. 310