• Kalendár podujatí

INFORMAČNÝ SEMINÁR – BRATISLAVA

pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Pozvánka a program

Miesto konania: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava, zasadačka č. 207, 1. p.