Aktuálne a
pripravované
výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR aktuálne pripravuje nasledovné výzvy:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily
  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výzvu na podporu používania vozidiel využívajúcich alternatívne palivá.