• Elektrické vozidlá
  • Podpora a dotácie
  • TIPY A RADY
  • 11.MAREC 2022

Krátka analýza vplyvu vojny na Ukrajine na elektromobilitu

Prebiehajúci konflikt v susednom štáte bude mať na náš život v najbližšom období zásadný vplyv. Síce ešte netušíme, ako dlho bude konflikt trvať, ako dopadne a aké presné bude mať ekonomické a ekologické dopady na svet, ale už dnes vieme, že sa toho veľa zmení.

Aj v prípade urýchleného ukončenia konfliktu bude Slovensko silne ovplyvnené. Množstvo utečencov sa bude len postupne vracať do svojich domovov a susedná krajina bude potrebovať ďalšiu nemalú pomoc na rekonštrukciu krajiny. Už dnes sa hovorí o novom Marshallovom pláne.

Táto vojna môže zmeniť a zmariť viacero dôležitých projektov. Môže posunúť ich implementáciu, či znížiť množstvo alokovaných prostriedkov. Samotné prostriedky vplyvom rastúcej inflácie strácajú aj dnes hodnotu a tak bez zmeny množstva prostriedkov sa za ich hodnotu vybuduje jednoducho menej.

Európa je odkázaná na dovoz surovín. Rusko je v tomto ohľade dnes pre Európu kľúčový partner. Nejedná sa iba o energetické suroviny, ktoré v médiách odznievajú najčastejšie. V úvode analytického článku agentúry Reuters sa uvádza, že rastúce náklady na suroviny, ktoré ešte podporila ruská invázia na Ukrajine, by mohli prekaziť cieľ automobiliek o zavedení cenovo dostupnejších elektromobilov.

Môže za to rast cien surovín ako lítium, nikel, grafit či kobalt, ktoré sú dôležité pri výrobe batérií. Hrozí tak zvrátenie trendu dlhodobého poklesu nákladov na výrobu batérií. Tie dnes majú zásadný vplyv na ceny elektromobilov. Aj ďalšie problémy v dodávateľskom reťazci (napr. nedostatok čipov) môžu oddialiť dosiahnutie cenovej parity elektromobilov a spaľovacích áut. Firmy, ktoré vyrábajú autá na Slovensku majú napojenie na subdodávateľov z Ukrajiny a tak sú nútené zmeniť svoj dodávateľský reťazec, či dokonca obmedziť a zastaviť výrobu.

Tento rok by podľa analytika z Benchmark Mineral Intelligence mohlo dôjsť k prvému medziročnému nárastu priemernej ceny batériových článkov. Konflikt by mal vytlačiť ceny niklu, ktorý je dôležitý pre li-ion batérie NMC s vysokou energetickou hustotou na 11-ročné maximum. Až 7 % tejto suroviny totiž pochádza z Ruska. Rusko je tiež veľkým dodávateľom hliníka či paládia, ktorých cena bude počas konfliktu rásť.

Práve cena paládia vzrástla najviac a to z 1 800 na takmer 3 000 dolárov za uncu. Rusko je jedným z najväčších ťažiarov a vývozcov paládia, ktoré sa využíva na výrobu katalyzátorov do áut. Na svetové trhy Rusko dodáva až 40 % tejto suroviny a sankcie zvýšili ceny smerom nahor. Elektromobil žiaden katalyzátor nepotrebuje a tak sa cena paládia premietne hlavne do cien áut so spaľovacím motorom.

Ešte väčší vplyv na správanie obyvateľstva bude mať cena energetických surovín. Ceny pohonných hmôt idú výrazne hore a nikto presne nevie pri akej hodnote sa zastavia. Už dnes sa približujú k maximám, ktoré v najbližšom období s najväčšou pravdepodobnosťou prekonajú. Pohonné hmoty pritom nie sú potrebné len na dopravu, ale používajú sa aj na výrobu niektorých komponentov, či pri obrábaní pôdy a výrobe elektriny. Vďaka nárastu cien benzínu a nafty sa stane investícia do elektromobilu výhodnejšia. Rozdiel ceny jazdy na km by sa mal výrazne zvýšiť a návratnosť investície naopak skrátiť. Nárastom cien PHM sa očakáva čiastočný pokles spotreby obyvateľstva.

V týchto chvíľach sa ukazuje ešte viac závislosť Slovenska a EÚ od surovín dovážajúcich z Ruska. Túto závislosť mal ešte zvýšiť projekt Nordstream 2. Naopak, elektromobilita so svojou vysokou efektivitou dokáže z veľkej časti obmedziť domácu spotrebu ropy a zemného plynu a tak pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť celej EÚ. Preto by mala zostať medzi hlavnými prioritami EÚ. Pri znižovaní spotreby benzínu a nafty bude časť biozložiek nevyužiteľných a tak sa z nich bude dať vyrobiť metán, ktorý sa dá využívať podobne ako zemný plyn.

V najbližšom čase sa dá očakávať tlak skupín, ktoré sa zaoberajú pestovaním a spracovaním technických plodín. Je možné, že budú tlačiť na energetickú sebestačnosť a budú sa snažiť rozšíriť na úkor potravinárskych plodín. Pri tomto však musí byť EÚ veľmi obozretná, pretože aj Ukrajina aj Rusko patria medzi obilnice sveta a dá sa očakávať znížená dostupnosť a zvýšenie cien niektorých druhov potravín.

Rastúce ceny s najväčšou pravdepodobnosťou znížia kúpyschopnosť obyvateľstva. Ľudia budú intenzívnejšie rozmýšľať o potrebe kúpy nového vozidla. Preto hrozí riziko poklesu kúpy nových áut. Všetky opatrenia a nárast cien bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet a tak sa zvýši tlak na obmedzenie viacerých investičných projektov. Keďže elektromobilita nie je veľká položka v rozpočte a dokáže dlhodobo znížiť závislosť Slovenska na rope, nepredpokladáme zásadné zníženie rozpočtu na investície v tejto oblasti.

Všetky tieto oblasti prinášajú na trhy nepokoj a ten neprospieva racionálnym rozhodnutiam. Výhodou pre firmy však ostáva množstvo úspešne naplnených pracovných miest, ktoré dlhodobo nevedeli obsadiť. Zmeny nastanú aj v energetickom mixe európskeho kontinentu. Narastie tlak na obnoviteľné energetické zdroje a jadro, naopak očakávame pokles výroby elektriny z plynu a ropy, ktorý aj v tomto období nie je príliš veľký. Tiež sa treba pripraviť na možný nárast exportu elektriny na Ukrajinu. Tým Slovensku pomôže aj spustenie nového bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Aj napriek všetkým vyššie uvedením faktom ostáva elektromobilita najvhodnejšou formou individuálnej dopravy pre svoju vysokú energetickú efektívnosť.

Pre Európu a celý svet budú znamenať sankcie značné obmedzenia. Tie sa dotknú všetkých. Nikto dnes nevie aké budú, do kedy budú trvať a kedy a ako sa začnú uvoľňovať. Budú mať však vplyv na správanie spotrebiteľov, výrobcov, ako aj exportérov, a to hlavne tých ktorí v minulosti exportovali časť svojich výrobkov do krajín na ktoré boli sankcie uvalené.

Ľudstvo musí dnes veriť a dúfať, že konflikt sa čo najskôr podarí zastaviť takým spôsobom, ktorý minimalizuje ďalšie úmrtia, zranenia aj materiálne škody a značná časť sankcií, ktoré sú dnes uvalené už nebude potrebná. Namiesto vraždenia a ničenia, sa spoločne opäť začne budovať a brániť pred globálnymi hrozbami.