• Nabíjacie stanice
  • Správy
  • 22.FEBRUáR 2022

Na Slovensku máme už viac ako 1 000 verejne prístupných nabíjacích bodov.

SEVA priniesla začiatkom tohto mesiaca skvelú informáciu. Slovensku sa podarilo prekonať magickú hranicu tisíc nabíjacích bodov. K 31. 1. 2022 ich evidujeme 1 020 v 430 lokalitách. Medziročne sme tak zaznamenali 37 % nárast. Navyše sa v najbližšom čase očakávajú rozsiahle investície do verejnej infraštruktúry z Plánu obnovy a odolnosti.

Nárast počtu nabíjacích bodov je kľúčová vec pre akceptáciu elektromobilov ako zelenej alternatívy. Len ak ľudia dostanú pocit, že môžu rýchlo a jednoducho nabíjať kdekoľvek, budú ochotní vo väčšej miere prejsť na elektromobilitu.

Plán obnovy bude ďalším impulzom pre nárast počtu nabíjacích bodov. V najbližšom období bude takmer 46 miliónov EUR alokovaných na výstavbu UFC staníc na diaľniciach, ale aj pre podporu verejných nabíjacej infraštruktúry rôznych typov pre mestá a firmy.

Uľahčením pre prevádzku nabíjacích staníc bude aj nová jednoduchšia regulácia taríf pre nabíjanie, ktorej zavedenie SEVA pred vyše rokom navrhla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Novou vyhláškou ÚRSO od 1. januára 2022 umožnilo efektívnejšiu štruktúru taríf pre nabíjanie elektromobilov. Vyhláška zavádza možnosť väčšej variabilnej zložky distribučnej tarify pri nabíjaní elektromobilov tak, aby prevádzkovateľ nabíjacej stanice zaplatil vo väčšej miere podľa skutočne preneseného množstva elektriny. Táto pomerne detailná technická regulácia výrazne zjednoduší prevádzku nabíjačiek. Prevádzkovatelia distribučných sústav už aj na základe našich návrhov prinášajú nové typy sadzieb pre nabíjacie stanice aj domácnosti.