• Podpora a dotácie
  • Správy
  • 10.APRíL 2019

Odlíšiteľné značenie elektrických vozidiel

Rezort vnútra v nadväznosti na 9. opatrenie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, pripravuje zavedenie odlíšiteľného značenia pre elektrické vozidlá.

Farebne odlíšiteľné EVČ budú na rozdiel od štandardných evidenčných značení prevedené na zelenom podklade.

Návrh farebne odlíšenej ŠPZ pre elektrické vozidlá

Majitelia elektromobilov a plug-in hybridov sa pri prvej registrácií vozidla do evidencie môžu rozhodnúť medzi štandardnými bielymi EVČ alebo zelenými, určenými pre nízko emisné vozidlá.

O výmenu EVČ budú môcť požiadať aj majitelia už evidovaných elektrických vozidiel.

Táto výmena bude spoplatnená podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení sumou 16,5 € za každú EVČ tabuľku.

Zdroj: MH SR; 2019