Podpora a dotácie

Záverečná hodnotiaca správa

Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR na používanie vysokoekologických nízko emisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní. Dátum ukončenia projektu 30.6.2018

Celková suma EUR

3 521 000

M1

761

N1

70


AKTUÁLNE A PRIPRAVOVANÉ VÝZVY