• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Podpora a dotácie
  • Pre obce a samosprávy
  • Pre podnikateľov
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Povinné budovanie nabíjacej infraštruktúry pri výstavbe parkovísk

Súbežne s uľahčením procesu povoľovania výstavby nabíjacích staníc v rámci stavebných povolení a územných rozhodnutí ráta Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike aj s viacerými povinnosťami. Jednou z nich je povinnosť budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest.

V rámci ustanovení týkajúcich sa elektromobility v nových nebytových a bytových budovách za predpokladu, že budova má viac ako desať parkovacích miest a budova a parkovisko sú vo vlastníctve jedného subjektu, sa zavedie povinnosť pre nové nebytové budovy zabezpečiť inštaláciu najmenej jednej nabíjacej stanice a trubkových rozvodov pre elektrické káble (pre neskoršiu inštaláciu nabíjacieho bodu pre elektrické vozidlá pre najmenej jedno z piatich parkovacích miest) a pre nové bytové budovy povinnosť zabezpečiť infraštruktúru vedenia pre každé parkovacie miesto.

Pre významne obnovované nebytové a bytové budovy platí uvedená povinnosť v prípade, ak opatrenia na obnovu zahŕňajú aj obnovu parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska alebo budovy.

Do 1. januára 2025 sa má stanoviť požiadavka na inštaláciu minimálneho počtu nabíjacích staníc pre nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami.

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019