• Aktuálne a pripravované výzvy
  • Podpora a dotácie
  • Správy
  • 09.APRíL 2019

Pripravuje sa výzva na podporu budovania nabíjacích staníc pre elektromobily

Rezort hospodárstva v nadväznosti na 3. opatrenie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, pripravuje spustenie výzvy na podporu budovania nabíjacích staníc pre elektromobility.

Oprávnenými žiadateľmi budú obce a samosprávne kraje, predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je začiatok Q3/2019.

Maximálna výška podpory bude 5 000 € s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %. Oprávnenými nákladmi pre túto činnosť bude výstavba verejne prístupných nabíjacích staníc pre AC nabíjanie.

Zdroj: MH SR; 2019. Foto: Shutterstock