Zrejme najjednoduchším a najlacnejším riešením pre zabezpečenia takejto nabíjacej infraštruktúry je integrácia nabíjačiek v rámci lámp verejného osvetlenia. A to si uvedomila aj slovenská spoločnosť Seak Energetics, ktorá ponúka takéto riešenie ako produkt.