• Kalendár podujatí

Slovenská kooperačná burza Nitra 2019

Dátum:
streda, 22. máj 2019

Miesto:
Agrokomplex Nitra, Pavilón K

Organizátor:
SARIO

Kontakt:
Naďa Hladká, T: +421 2 5826 0321, M: +421 910828227
E: matchmaking@sario.sknada.hladka@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva
na kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO Business Link — Slovenská kooperačná burza Nitra 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

PROGRAM PODUJATIA

8.00

 • Registrácia účastníkov na podujatie

9.00

 • Otvorenie

9.15 — 11.45  

 • Odborné panelové diskusie pre všetkých účastníkov a hostí

9.15 — 10.05 (1. panel)

 • Ľudia pre smart industry — Kvalifikácia a vzdelávanie pre high-tech priemysel  
 • Moderátor: Martin Jesný 
 • Exkluzívni spíkri :
 1. Milan Kuzma, ŠIOV 
 2. Marek Benedik, ZF Slovakia,a.s.
 3. Michaela Sojáková , ZSP SR, APZ, HRQ SK,s.r.o.

10.05 — 10.55 (2. panel)

 • Priemyselné inovácie Made in Slovakia — Úspešné príbehy firiem,
  ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi firmami
 • Moderátor: Oto Pisoň
 • Exkluzívni spíkri 
 1. Slavomír Hazucha, ixworks
 2. Michal Ukropec, INFOTECH
 3. Miroslav Hájek, eDOCU 

10.55 — 11.45 (3. panel)

 • Dosahy modernej mobility – Prepojenie využitia nových pohonov a iných technológií v modernom zabezpečení dopravných potrieb firmy s rozvojom kompetencií a biznis modelov slovenského automobilového priemyslu
 • Moderátor: Martin Jesný 
 • Exkluzívni spíkri 

11.45 — 13.30  

 • obed

13.00 — 17.00

 • B2B rokovania účastníkov podľa vopred dohodnutých
  harmonogramov cez registračný portál
 • Workshopy 

17.00 — 20.00

 • Večerný raut 

CELODENNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV
A HOSTÍ

 • Služby a produkty partnerov podujatia 
 • Možnosti financovania projektov z európskych prostriedkov 
 • Inovatívne služby agentúry SARIO
 • Služby SARIO — Partner v regiónoch,  služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP
 • Projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem
 • Neformálny networking pri káve a občerstvení po celý deň

Rokovací jazyk: slovenský, anglický
Registrácia je otvorená do 5. mája 2019

ČO JE TO SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA?
Slovenská kooperačná burza je subkontraktačné podujatie zamerané
na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

 • ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky
  a služby v oblasti strojárstva
 • prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby
  a pritiahnite pozornosť možných partnerov na spoluprácu
 • zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa,
  znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov
 • spoznajte odborníkov z oblasti technológií a vzdelávania a zástupcov verejnej sféry zameraných na spôsoby výchovy a priebežného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov priemyselných firiem
  v ére inteligentných technológií s vysokou mierou inovácií
 • oboznámte sa s novinkami ako nové technológie menia pohony, asistenčné systémy aj manažérske postupy vo výrobe aj v používaní
  áut vo firmách. Pozornosť by im však nemal venovať len automobilový priemysel

Pozrite si video z roku 2018 (YouTube)