• Elektrické vozidlá
 • Podpora a dotácie
 • 01.MáJ 2019

Vláda schválila akčný plán pre elektromobilitu, minister Žiga priblížil detaily podpory


Akčný plán rozvoja elektromobility z dielne rezortu hospodárstva, ktorý v stredu 13. marca 2019 schválila vláda, prináša viacero vízií aj 15 konkrétnych opatrení, ktorými chce ministerstvo aj v spolupráci s ďalšími rezortami napomôcť k rozširovaniu elektromobility na Slovensku.

„Slovensko je automobilová veľmoc. Elektromobilita je trendom v tomto odvetví a ak chceme zostať medzi lídrami, musíme podporiť toto nové smerovanie,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga po rokovaní vlády.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Strategický dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sľubuje päť miliónov eur na dotácie na nákup elektromobilov, milión eur pre samosprávy na výstavbu nabíjačiek a tiež 30 tisíc na informačnú kampaň.

„Systém podpory by mal byť nastavený podobne ako pri pilotnom projekte, ktorý rezort hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR). Aj touto cestou chceme povzbudiť ľudí ku kúpe týchto automobilov, “ povedal minister Žiga o dotáciách na elektromobily. Financovať ich bude samotné ministerstvo.

Celý dokument: Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Pilotný projekt, ktorý fungoval v rokoch 2016 až 2018, využilo 831 žiadateľov. Tí kúpili 514 batériových elektrických vozidiel a 317 plug-in hybridných vozidiel. Celkovo je na Slovensku registrovaných približne 1700 elektrických vozidiel s možnosťou dobíjania zo siete.

Podľa nového akčného plánu poputuje milión eur aj na dotácie pre samosprávy na výstavby nabíjacích staníc.

„Cieľom je podpora budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov,“ vysvetlil minister Žiga. Opatrenie zrealizuje ministerstvo dopravy a výstavby, financovať ho bude najmä ministerstvo hospodárstva.

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2019)

V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením administratívneho procesu pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc,“ spresnila tlačová správa rezortu hospodárstva.

Dotácie plánuje ministerstvo spropagovať v informačnej kampani. Ďalšími opatreniami sú farebne odlíšiteľné ŠPZ, jazda vo vyhradených (autobusových) pruhoch či parkovanie v nízkoemisných zónach. Realizovať sa majú do 1. januára 2020.

Navrhované opatrenia na podporu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike:

 1. Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu
 2. Kontinuita priamej podpory na používanie nízko emisných vozidiel
 3. Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry
 4. Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií
 5. Informačná kampaň
 6. Realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu v SR
 7. Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá
 8. Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel
 9. Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel
 10. Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami
 11. Nízkoemisné zóny
 12. Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry
 13. Legislatívne zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest
 14. Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcii
 15. Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel

Zdroj: MH SR, 2019