• Elektromobil
  • Správy
  • Správy
  • 30.MáJ 2019

Vláda schválila novelu o dotáciách, Slováci budú môcť získať príspevok na elektromobil

Vláda schválila v predposledný májový deň návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a s ňou nové možnosti podpory elektromobilov.

Hlavným zámerom odsúhlaseného návrhu je rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá – vrátane elektromobilov.

Podporia nákup elektromobilov

Prioritný zámer Ministerstva hospodárstva SR je v budúcnosti podporiť nákup elektromobilov. Samotná novela neznamená žiaden konkrétny dotačný program, vrátane podmienok alebo spôsobu podpory. Ten určia až budúce výzvy. Návrh novely zohľadňuje aj v marci vládou schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v SR.

Ministerstvo hospodárstva už v minulosti prvé kolo podobnej dotačnej schémy realizovalo a avizovalo, že pracuje na príprave druhej vlny podpory nákupu elektromobilov.

Podobné podmienky ako v 2016

Podmienky majú byť podobné ako v programe v rokoch 2016 – 2018, ktorý podporil 831 žiadateľov o dotáciu na nákup elektromobilov, z nich bolo 514 vozidiel s výhradne elektrickým pohonom. Vyhlási ju pravdepodobne v poslednom štvrťroku tohto roka.

Dotácie za vyradenie staršieho auta

Novela sa zaoberá aj možnosťou získať dotáciu na vozidlo v prípade vyradenia staršieho auta z evidencie – opatrenie známe v minulosti aj ako šrotovné. Vtedy by mohla dotácia dosiahnuť až 35 percent z celkovej obstarávacej ceny vozidla.

Novela zákona o dotáciách vytvára možnosť pre poskytnutie podpory aj vozidlám s iným alternatívnym palivom, a to nielen elektromobilom, ale aj LPG a CNG vozidlám. Definuje sa aj široký okruh kategórií vozidiel, na ktoré by sa v budúcnosti mohli uplatňovať dotácie po zohľadnení aktuálnych trendov a potrieb z hľadiska priemyslu, rozvoja dopravy, ako aj ochrane životného prostredia. Novela hovorí aj o možnosti získať dotáciu na vozidlo v prípade vyradenia staršieho auta z evidencie – opatrenie známe v minulosti aj ako šrotovné. Vtedy by mohla dotácia dosiahnuť až 35 percent z celkovej obstarávacej ceny vozidla.

Ministerstvo hospodárstva však zdôrazňuje, že aktuálne žiadnu novú vlnu šrotovného nepripravuje. Na druhú stranu však po zmene zákona bude môcť štát v prípade potreby operatívne  reagovať na aktuálny ekonomický vývoj a krízovú situáciu. Rezort si len zodpovedne otvára cestu v budúcnosti podporiť priemysel opatrením, ktoré má environmentálny rozmer.

Zdroj: MH SR/e-mobility, 2019, foto: archív