• Národné strategické dokumenty
  • 18.NOVEMBER 2019

Vláda schválila revíziu a aktualizáciu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami


Slovensko by v nasledujúcich rokoch okrem elektromobility malo viac podporovať aj vozidlá na alternatívne palivá, ako sú stlačený či skvapalnený zemný plyn, vodík a biopalivá.

Štát by mal podporiť nákup vozidiel, rozširovanie infraštruktúry pre alternatívna palivá, odstraňovanie obmedzení parkovaní vozidiel na plyn, zelené verejné obstarávania, ale aj lepšie informovať verejnosť. Vyplýva to z materiálu Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorý 13. novembra schválila vláda SR.

Okrem návrhu nových 7 opatrení predstavuje schválený dokument aj hodnotiacu správu o vykonávaní národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorú musí každý členský štát EÚ predložiť Európskej komisii do 18. novembra a potom každé tri roky.