• Kalendár podujatí
  • Ministerstvo hospodárstva
  • 19.FEBRUáR 2020

ZRUŠENÉ – 15. – 20. september 2020 – EKOMOBILITA & SLOVENSKO / DOBRÝ NÁPAD

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozývajú na expozíciu EKOMOBILITA A SLOVENSKO / DOBRÝ NÁPAD.

Hlavným posolstvom je osveta v rámci témy elektromobilita, alternatívne palivá a pohony, podpora rozvoja trhu s alternatívnymi palivami za zníženie emisií CO2 a zlepšenie kvality ovzdušia. Expozícia ponúka nahliadnuť aj do zákulisia vedy a výskumu na Slovensku v odvetví, ktoré sa musí opierať o výsledky najnovšieho vedeckého bádania a ukazuje potenciál našich inovátorov.  

Počas medzinárodného salónu automobilov AUTOSALÓN 2020, ktorý sa uskutoční v náhradnom termíne 15. – 20. septembra 2020 v areáli Incheba Expo Bratislava, sa v hale B.0 na ploche viac ako 600 m2 môžete tešiť na:

  • exkluzívne exponáty a  zástupcov a expertov významných spoločností, štátnych inštitúcií a univerzít,
  • relevantné informácie o aktuálnej a plánovanej podpore nabíjačiek pre elektromobily pre obce, mestá aj podnikateľov,
  • o plánoch podpory rozvoja a budovania infraštruktúry a stimulácie trhu s vozidlami na alternatívne pohony,
  • pestrý odborný program,
  • zábavu pre celú rodinu a v neposlednom rade na výbornú kávu.

Počas 6 dní získate odpovede na vaše otázky, informácie o nových možnostiach využitia, podpory, financovania alebo zapojenia sa do tohto celosvetového trendu.

Interaktívna výstava a jej sprievodný program sú určené širokej a odbornej verejnosti, firmám, samosprávam či akademickej obci.

Cieľom je predovšetkým budovanie povedomia, búranie mýtov a komunikovanie širokého záberu elektromobility/ekomobility pre bežný život všetkých cieľových skupín.