Cookies

Naša webová stránka http://www.e-mobilty.sk používa súbory cookies na účely
anonymných, súhrnných štatistík tzv. „Analytické súbory cookie“, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše Stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich Stránok. Na základe týchto informácií Vás nedokážeme identifikovať osobne.
Používame taktiež tzv. „nevyhnutné cookies“ uchovávajúce informácie, ktoré umožňujú prispôsobiť stránku našim užívateľom napríklad či má používateľ povolený jazyk Javascript. Tieto informácie sú využívané pre veľmi obmedzený účel a sú uchovávané po obmedzenú dobu. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.
 
Nevyhnutné cookies

Náš systém správy obsahu, Drupal, nastavuje tieto súbory cookie na ukladanie predvolieb používateľského rozhrania. Tieto cookies o vás nezbierajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na marketingové účely alebo k záznamu vášho pohybu po internete.
 

Názov súboru Cookie Účel Kategória Ukončenie platnosti Poskytovanie
tretej strane
Drupal.tableDrag.showWeight  
Tento súbor cookie definuje, či sa používateľ rozhodol zobraziť hodnotu riadkov v tabuľkách alebo nie (súvisí s formulármi).
CMS Drupal Dočasne
(1 rok)
Nie
simple_cookie_compliance_dismissed
Tento súbor cookie definuje, či používatelia schválili súbory cookie a skryli vyskakovacie okno cookie.
 
CMS Drupal Dočasne
(3 mesiace)
Nie
has_js Tento súbor cookie určuje, či má používateľ povolený jazyk Javascript a či sa používa na zobrazenie predvolieb zobrazenia. Vymaže sa na konci relácie. CMS Drupal Relácia  Nie

 

Analytické súbory cookies
Analytické súbory cookie Google Analytics získavajú informácie o Vašom používaní Stránky a umožňujú nám zlepšovať spôsob jej fungovania. Analytické súbory cookie nám napríklad ukážu, ktoré sú najčastejšie prezerané podstránky na Stránke, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte so Stránkou a ukazujú nám, či naša reklamná činnosť je alebo nie je účinná. Uvedené nám umožňuje mať predstavu o celkovej schéme používania v rámci Stránky a nielen jej používanie jednou osobou.
Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre vlastné technické a marketingové účely. Takto vieme identifikovať napríklad návštevnosť jednotlivých sekcií portálu, avšak neidentifikujeme jednotlivých návštevníkov podľa mena.
 

Názov súboru Cookie Účel Kategória Ukončenie platnosti Poskytovanie
tretej strane
__utma Tento súbor cookie sa zvyčajne uloží do prehliadača po Vašej prvej návšteve tejto webovej stránky z daného prehliadača. Ak ste súbor Cookie odstránili a cez prehliadač následne navštívite túto webovú stránku, uloží sa nový súbor Cookie __utma s odlišným unikátnym identifikátorom. Tento súbor cookie sa používa na zistenie počtu unikátnych návštevníkov webovej stránky a aktualizuje sa pri zobrazení každej stránky. Tento súbor Cookie sa okrem toho uloží s unikátnym identifikátorom, ktorý služba Google Analytics používa na zaistenie platnosti a prístupnosti súboru Cookie ako zabezpečovacieho opatrenia navyše. Google Analytics Dočasne 
(2 roky)
Nie
__utmz Tento súbor Cookie ukladá typ odporúčania, ktorý používate na návštevu tejto webovej stránky, či už priamym spôsobom, cez odkaz, vyhľadávanie webovej stránky alebo kampaň ako je inzercia alebo e-mailový odkaz. Používa sa na výpočet prenosu údajov vyhľadávania, reklamné kampane a navigáciu na stránke na tejto webovej lokalite. Súbor Cookie sa aktualizuje pri každom zobrazení tejto stránky na tejto lokalite. Google Analytics Dočasne 
(6 mesiacov)
Nie
__utmb Tento súbor Cookie sa používa na vytvorenie a pokračovanie používateľskej relácie na tejto webovej stránke. Keď si prezeráte stránku na tejto lokalite, kód služby Google Analytics sa pokúša aktualizovať tento súbor Cookie. Ak nenájde tento súbor Cookie, uloží nový a vytvorí novú reláciu. Vždy, keď navštívite inú stránku na tejto lokalite sa tento súbor Cookie aktualizuje a jeho platnosť vyprší do 30 minút. Jedna relácia takto pokračuje, pokým Vaša aktivita pokračuje v 30-minútových intervaloch. Platnosť uloženia tohto súboru Cookie vyprší vtedy, keď pozastavíte prezeranie stránky na tejto lokalite na dobu dlhšiu než 30 minút. Google Analytics Dočasne 
(30 minút)
Nie
__utmc Tento súbor Cookie funguje v spojení so súborom Cookie __utmb, aby sa zistilo, či vytvoriť alebo nevytvoriť pre Vás novú reláciu. Platnosť uloženie tohto súboru Cookie vyprší, keď zatvoríte prehliadač. Google Analytics Relácia Nie
__utmt Pracuje s _utmb na výpočet kedy zavriete Váš prehliadač Google Analytics Dočasne 
(10 minút)
 
_ga Služba Google Analytics generuje tento súbor cookie na rozlíšenie používateľov. Google Analytics Dočasne
(2 roky)
Nie


Viac informácií: http://www.google.com/policies/privacy/
Ak ste sa rozhodli odmietnuť súbory „cookies“ služby Google Analytics, kliknite na tento odkaz:
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout