• Kalendár podujatí

INFORMAČNÝ SEMINÁR – BANSKÁ BYSTRICA

pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Pozvánka a program

Miesto konania:  Mestský úrad, Československej armády 26, veľká sieň, 1. p.