• Kalendár podujatí
  • 31.OKTóBER 2019

Pozvánka: e-SALON VELETRH ČISTÉ MOBILITY

Špecializovaný odborný veľtrh zameraný na automobily s alternatívnymi pohonmi, nabíjací infraštruktúru, autonómne mobilitu, smart cities a služby súvisiace s mobilitou

Viac informácií nájdete na: https://e-salon.cz/