• Ministerstvo hospodárstva
  • Podpora a dotácie
  • Podporné opatrenia
  • 13.MAREC 2020

MH SR zverejnilo aktualizovaný zoznam schválených/neschválených žiadostí o dotácie na BEV/PHEV

Ministerstvo hospodárstva na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnilo predbežné vyhodnotenie žiadostí o získanie dotácie na nákup elektromobilov a plug-in hybridov.

K dnešnému dňu sa uskutočnili 2 zasadnutia Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel (13. februára a 9. marca 2020).


Z doteraz 219 posudzovaných žiadostí Komisia schválila 215 žiadostí, podmienky pre schválenie nesplnili 4 žiadosti. Tento týždeň MH SR obdržalo ďalších 143 žiadostí na posúdenie, na administratívne overenie zo strany SIEA čaká 239 žiadostí.

Zároveň sa prvýkrát zverejnil zoznam storno žiadostí žiadateľov, ktorí podali storno žiadosti, alebo nesplnili lehotu na predloženie žiadosti v zmysle výzvy. Storno žiadostí je 67 a v blízkej dobe budú kontaktovaní žiadatelia zo zásobníka žiadateľov zo strany SIEA.

Kompletný zverejnený zoznam nájdete na oficiálnej stránke MH SR – odkaz tu.