• Podpora a dotácie
  • Správy
  • 20.MAREC 2020

Dôležitý oznam pre verejnosť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra dňom 16.3.2020 pracuje v obmedzenom krízovom režime.

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňom 16.3.2020  pracuje v obmedzenom krízovom režime. Vaše požiadavky budú vybavované priebežne. 

Žiadame Vás, aby ste pri komunikácii s úradom uprednostnili elektronickú komunikáciu (emaily, elektronická podateľňa) a robili iba podania, ktoré neznesú odklad. Odporúčame Vám využívať útvarové emailové adresy zverejnené na našom webovom sídle v časti Kontakty. 

Informácie pre žiadateľov o podporu na nákup elektromobilov od SIEA nájdete tu:
http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-20852/informacie-pre-ziadatelov-o-podporu-na-nakup-elektromobilov/

Ďakujeme za pochopenie.