• AC nabíjanie
  • Ministerstvo hospodárstva
  • Nabíjacie stanice
  • Nabíjanie na Slovensku
  • Podpora a dotácie
  • 06.FEBRUáR 2020

Ministerstvo hospodárstva podporí vybudovanie nabíjačiek pre elektromobily v 72 mestách a obciach

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC pribudnú v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi tak budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Ministerstvo hospodárstva v prvom kole na dotácie na nabíjačky pre samosprávu vyčlenilo 500-tisíc eur. Do pol roka by tak malo byť na Slovensku celkovo približne 400 AC nabíjacích bodov. Motoristi okrem toho už môžu využívať vyše 110 rýchlonabíjacích a 10 ultrarýchlonabíjacích bodov. Rezort pripravuje aj druhé kolo dotácií, do ktorého sa okrem samospráv budú môcť zapojiť aj podnikatelia.

Samosprávy vybudujú nabíjacie stanice vďaka podpore z historicky prvej výzvy, ktorá bola špeciálne zameraná na rozvoj infraštruktúry pre elektromobily. Ministerstvo hospodárstva SR na podporu vyčlenilo 500-tisíc eur, pričom z tejto sumy sa vyčerpá viac ako 350-tisíc eur. Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji.  „Pre rozšírenie elektromobility je kľúčový rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy bolo podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo hlavných diaľnic a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch. To sa nám podarí,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Z pohľadu okresov pribudne najviac nabíjacích staníc v okresoch Komárno (5), Nitra (5), Michalovce (4). Tri nabíjacie stanice  pribudnú aj v okresoch Senica, Medzilaborce a Spišská Nová Ves. V Bratislavskom kraji, ktorý má v súčasnosti najhustejšiu sieť nabíjacích staníc, pribudnú dve nabíjačky – v okrese Malacky. Táto výzva pomôže Slovensku pri budovaní infraštruktúry spĺňajúcej európske štandardy z hľadiska technických parametrov, ako aj užívateľskej dostupnosti. Všetky žiadosti, ktoré získali podporu, ako aj zoznam neúspešných žiadateľov, je možné nájsť na internetovej stránke MH SR, na adrese: https://www.mhsr.sk/uploads/files/HHfFfMoE.pdf.

„Ministerstvo už intenzívne pripravuje pokračovanie tejto výzvy. Chceme rozšíriť okruh osôb oprávnených čerpať dotáciu. Okrem samospráv budú mať v druhom kole možnosť uchádzať sa o finančnú podporu aj podnikatelia,“ priblížil minister. Keďže do druhého kola sa presunú aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola, celková suma, ktorá sa by sa mala  prerozdeľovať, bude 650-tisíc eur. „Projekt podpory budovania nabíjacích staníc spolu s dotáciami na kúpu elektromobilov prispieva k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility na Slovensku. Tento alternatívny spôsob dopravy je trendom v automobilovom priemysle. Slovensko je označované ako automobilová veľmoc a ak chceme zostať medzi lídrami, musíme sledovať a podporovať trendy,“ zdôraznil Žiga.

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily v júli 2019, žiadosti bolo možné podávať do 1. októbra. Výzvu vypracovalo MH SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre elektromobilitu, ktorej členmi sú Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), distribučné spoločnosti na celom území SR, zväzy, ako aj vecne príslušné rezorty.

Zdroj: Odbor komunikácie MH SR