• Aktuálne a pripravované výzvy
  • Nabíjacie stanice
  • Nabíjanie na Slovensku
  • Podpora a dotácie
  • 28.JúN 2019

Ministerstvo hospodárstva zverejní program podpory samospráv pri výstavbe nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR už v najbližšom týždni zverejní dlho avizovaný program na podporu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily. Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť žiadať o finančný príspevok na vybudovanie vlastnej nabíjacej stanice.

MH SR tým chce prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Samospráva by však mala postupovať obozretne k rôznym špekulatívnym ponukám pred definitívnym zverejnením podmienok.

Rezort hospodárstva tento program avizuje už viac ako rok, obsahuje ho vládny Akčný plán na podporu rozvoja elektromobility v SR (viac tu) a aj preto sa zmenil zákon o dotáciách alebo zákony v oblasti energetiky.

Aby bol program čo najúčinnejší, ministerstvo ho nepripravovalo samotné, ale spolupracovalo pri s pracovnou skupinou pre elektromobilitu, ktorej členmi sú Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), distribučné spoločnosti na celom území SR, zväzy, ako aj vecne príslušné rezorty. Išlo o prípravu podmienok výzvy či nastavenie technických špecifikácií pre nabíjacie stanice.

Pozor na špekulantov

MH SR upozorňuje obce a mestá, aby pristupovali s maximálnou obozretnosťou k prípadným špekulatívnym ponukám rôznych spoločností ešte pred vyhlásením samotnej výzvy. Treba zdôrazniť, že až oficiálnym vyhlásením výzvy na stránke ministerstva sa všetci aktéri definitívne dozvedia konkrétne podmienky pre poskytnutie dotácie, vrátane výšky podpory.

Rezort hospodárstva upozorňuje, že hoci bude celý proces nastavený administratívne čo najjednoduchšie, obec je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a aj v záujme maximálnej výhodnosti a transparentnosti vyhodnotiť ponuky od viacerých dodávateľov.

Sieť nabíjacích staníc pre elektromobily by sa mala opäť rozšíriť vďaka vládnej podpore

Po skúsenostiach z historicky prvého programu na podporu kúpy elektromobilov, keď sa ani po predĺžení lehoty nevyčerpal celý objem prostriedkov, rozdelí ministerstvo hospodárstva možnosť čerpania dotácií pre samosprávy na viac etáp. Rezort verí, že projekt významne prispeje k rozšíreniu elektromobility na Slovensku a uľahčí život tým, ktorí chcú tento alternatívny spôsob dopravy využiť, aby prispeli k lepšiemu životnému prostrediu.

Zdroj: MH SR; 2019, foto: Shutterstock