• Aktuálne a pripravované výzvy
  • Ministerstvo hospodárstva
  • Podpora a dotácie
  • 13.DECEMBER 2019

POZOR: Registrácia záujemcov o dotácie na elektromobily sa zopakuje pre zlyhanie dodávateľa

Pre technické zlyhanie dodávateľa IT systému prihlasovania sa registrácia žiadateľov o dotáciu na elektromobily zopakuje odznova. Pochybenie riadne vysúťaženej spoločnosti spôsobilo, že veľká väčšina záujemcov nemala možnosť riadnej registrácie. Túto okolnosť nemohli nijako predvídať alebo ovplyvniť ani ministerstvo ako vyhlasovateľ výzvy, ani agentúra SIEA ako jej vykonávateľ. Za vzniknutú situáciu sa však ospravedlňujú. Opakovaná registrácia bude spustená v pondelok 16. 12. 2019 o 12.00. Rezort hospodárstva sa z dôvodu enormného záujmu o dotácie rozhodol vyčleniť na podporu nákupu elektromobilov ďalší milión, teda celkovo šesť miliónov eur. Naďalej platí, že na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur.

Po riadnom zvážení situácie dospelo MH SR k tomu, že technické podmienky úvodnej registrácie nedávali rovnaké šance väčšine uchádzačov, pretože boli podporované len niektoré verzie internetových prehliadačov. V záujme toho, aby podmienky boli absolútne férové pre všetkých uchádzačov, bude doterajšia registrácia anulovaná. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, hoci situáciu nijako nezavinilo ani ministerstvo, ani agentúra SIEA. Napriek tomu sa všetkým dotknutým ospravedlňujú.

K novej registrácii sa pristúpi aj preto, že úvodné minúty ukázali obrovský záujem verejnosti, keď už v priebehu pár minút stránka zaznamenala 8 000 návštevníkov. Treba si zároveň uvedomiť, že pri doteraz vyčlenených piatich miliónoch eur, bolo možné podporiť maximálne 1 000 vozidiel v závislosti od ich typu, takže nebude možné uspokojiť každého záujemcu. V snahe, aby podporu získalo čo najviac žiadateľov, budú môcť právnické osoby získať podporu maximálne na tri vozidlá.

Rezort hospodárstva sa zároveň rozhodol, že výzvu navýši ďalší o milión, teda na celkovo 6 miliónov eur. Príspevok na nákup nového auta s čisto elektrickým pohonom zostáva vo výške 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridu to bude 5-tisíc eur. Podporu by tak mohlo získať maximálne 750 vozidiel na čisto elektrický pohon, resp. 1 200 plug-in hybridov. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Všetky informácie je možné nájsť na špeciálnej stránke www.chcemelektromobil.sk.