• Nabíjacie stanice
  • Správy
  • Správy
  • 13.JúN 2019

Pri väčších budovách s parkoviskami navrhujú od roku 2025 povinné nabíjacie stanice

V rámci schválenej novely zákona o energetickej hospodárnosti budov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR sa po prvý raz zavádzajú nové povinnosti pre vlastníkov budov.

Ide o vlastníkov novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami.

Po novom vznikne od roku 2025 povinnosť vybaviť takúto budovu nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia.

Podľa návrhu každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.

Elektromobilita na Slovensku. Grafika: Shutterstock

Požiadavka v súvislosti s elektromobilitou sa nevzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021.

Ďalej sú to významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

Účinnosť návrhu zákona je navrhnutá k 10. marcu 2020.

Zdroj: MH SR; 2019. Foto e-mobility/ič