• Ministerstvo vnútra
  • Podpora a dotácie
  • Správy

Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami

V Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sa riešia aj rôzne zvýhodnenia, ktoré by mali motivovať vlastníkov k uprednostneniu elektromobilov.

Zmenou zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upraviť reguláciu cestnej premávky tak, aby sa elektrickým vozidlám umožnilo dočasné využívanie vyhradených jazdných pruhov na cestných komunikáciách.

Opatrenie nadväzuje na opatrenie zavádzajúce odlíšené označenie elektrických áut.

Trvanie opatrenia môže byť naviazané na:

Percentuálny podiel novoprihlásených elektrických áut v danom okrese, Celkový počet novoregistrovaných elektrických áut,
Časovo obmedzené opatrenie trvajúce maximálne do roku 2022, resp. do konca doby platnosti tejto stratégie v prípade predĺženia jej platnosti, alebo na základe dosiahnutia podielu registrovaných elektrických vozidiel stanovené danou obcou.

Návrh opatrenia vytvára možnosť vyhnúť sa dopravným kongesciám a bude motoristov motivovať k využívaniu elektrických vozidiel.

Opatrenie by malo byť dočasné, lebo s prudkým nárastom počtu elektrických vozidiel sa očakáva aj preplnenie týchto pruhov, a tým opatrenie stratí svoj význam.

Zelené EČV pre elektromobily

Súčasťou balíka opatrení je aj Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel.

MV SR zabezpečí zavedenie špeciálne odlíšených značiek pre elektromobily, ktoré následne umožnia preferenčnú prevádzku najmä vo veľkých mestách. Elektrické vozidlá budú mať odlíšiteľné označenie, prostredníctvom farebne odlíšenej ŠPZ, ktoré navrhujeme zaviesť tak pre čisto elektrické vozidlá (BEV), ako aj pre plug-in hybridy (PHEV).

Návrh farebne odlíšenej ŠPZ pre elektrické vozidlá

Odlíšiteľné označenie bude slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia. Opatrenie je nákladovo šetrným a zároveň účinným spôsobom, ako vytvoriť trvalú propagáciu elektrických vozidiel. Zároveň prináša synergiu s marketingom elektrických áut, pretože istý podiel kupujúcich je motivovaný snahou odlíšiť sa.

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019