• Aktuálne a pripravované výzvy
  • Podpora a dotácie
  • Správy
  • 20.JúN 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania elektrických nabíjacích staníc

V nadväznosti na vládou SR schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, vyhlásilo 1. júla 2019 Ministerstvo hospodárstva SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Opravenými žiadateľmi v 1. kole výzvy môžu byť obce, samosprávy ako aj nimi zriadené organizácie, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu do výšky 5 000,- Eur na výstavbu AC nabíjacej stanice.

Bližšie informácie, ako aj znenie samotnej výzvy nájdu žiadatelia na stránke www.mhsr.sk.

Zdroj: MH SR; 2019. Foto: Shutterstock