• Akčný plán rozvoja elektromobility
  • Podpora a dotácie
  • Správy
  • 25.APRíL 2019

Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc

Súčasťou Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike v nadväznosť na Stratégiu rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky a tiež na Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, je aj opatrenie s názvom „Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá„.

Elektromobily

MF SR v rámci prebiehajúcej revízie nastavenia odpisov zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zvýhodní odpisovanie elektromobilov, a to zavedením novej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky, alebo zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1.

Elektromobily momentálne spadajú pod odpisovú položku osobné automobily a nachádzajú sa v odpisovej skupine 1 (doba odpisovania 4 roky). Pre túto skupinu sa nedá uplatniť zrýchlený odpis.

Nabíjacie stanice

Nabíjacie stanice spadajú do odpisovej skupiny 2 alebo 3 (doba odpisovania 6 alebo 8 rokov). Pre tieto skupiny je možné uplatniť zrýchlené odpisy.

Uvedené opatrenie poskytne dodatočnú motiváciu podnikateľskému sektoru na obstaranie nabíjacej stanice a elektromobilu.

Zrýchlený odpis elektromobilu bude mať pozitívny vplyv na generovanie sekundárneho trhu s elektromobilmi, kde jeho cena už nebude ovplyvnená cenou výroby, ale kúpnou silou trhu.

Celý dokument Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

Zdroj: MH SR; 2019