Užitočné
rady

S príchodom elektromobilov do nášho každodenného života sa začnú meniť aj diskusie vodičov a užívateľov áut. Rovnako sa náš slovník začne obohacovať o nové pojmy súvisiace s konštrukciou týchto strojov, ich príslušenstva,  požiadavkami na definície servisných zákrokov ako aj každodenných prevádzkových potrieb. Ako sa v nich vyznať a pripraviť sa už dnes na prichádzajúcu a nezvratnú novú éru mobility?