• Elektrické vozidlá
  • Správy
  • 30.MáJ 2019

Asociácia pre elektromobilitu považuje priame dotácie za najdôležitejšie opatrenia

Na informáciu o pripravovanom ďalšom kole dotácií na nákup elektromobilov, ktorú prezentovali zástupcovia Ministerstva hospodárstva, reagoval aj riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský. Podľa neho sú v krátkodobom horizonte opatrenia zamerané na podporu trhu s elektromobilmi najdôležitejšie.

„V krátkodobom horizonte sú najdôležitejšími opatreniami tie, ktoré sú zamerané na podporu trhu s elektromobilmi. Tým je základná nabíjacia infraštruktúra a tiež podpora a rozvoj predaja elektromobilov, pretože u nás sa vyvíja o čosi pomalšie ako v najrozvinutejších krajinách,“ povedal Patrik Križanský pre RTVS.

Pre portál euractiv.sk upresnil, že pokračovanie priamej podpory pre nákup elektromobilov je jedným z najdôležitejších opatrení.

Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA). Zdroj: RTVS

SEVA sa na vypracovaní plánu podieľala, v implementácii ju označuje za jednu zo spolupracujúcich strán. Križanský však zdôraznil, že v dlhodobom horizonte musí Slovensko robiť všetko preto, aby prinieslo do automobilového priemyslu vlastné inovácie v čo najširšom spektre elektromobility, či už sú to batérie, nové materiály alebo pohony.

Ak sa podarí dôsledne implementovať opatrenia obsiahnuté v akčnom pláne podporu elektromobility, môže sa táto na Slovensku výrazne posunúť. „Čo je ale nemenej dôležité, mohli by sme si tak prispieť k väčšej udržateľnosti podstatnej časti našej ekonomiky – automobilového priemyslu,“ odpovedal Križanský.

Viaceré z opatrení Akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku je podľa neho potrebné uviesť do praxe, aby sa nestávalo napríklad to, že samosprávy nemajú jednoznačné výklady legislatívy s podporou elektromobility.

Zdroj: e-mobility, euractiv.sk. Foto: RTVS