• Elektrokolobežka
  • Jednostopé vozidlá
  • Správy
  • 19.JúN 2019

Jazda na e-kolobežke sa má riadiť novými predpismi

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zosumarizovalo po rokovaní vlády navrhované zmeny zákona o cestnej premávke pre lepšiu orientáciu verejnosti aj médií.

Niekoľko častí navrhovaných noviniek sa v prípade schválenia v ďalšom procese bude týkať aj majiteľov dopravných prostriedkov s elektrickými motormi.

Účinnosť zákona by mala byť od 1. 11. 2019.

E-kolobežky

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla (rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – „segway“), keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov.

Tento stav však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Elektrická kolobežka. Foto: Shutterstock

Pre kolobežku s pomocným motorčekom budú platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo napr. znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

Pravidlá aj pre alkohol

Schválením poslaneckej novely zákona v roku 2016 sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi.

Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná (pri pojme zastavané územie obce sa odkazuje na stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý však tento pojem vymedzuje vo vzťahu k stavebnému konaniu).

Preto sa navrhuje upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce.

To isté bude platiť aj pre osoby pohybujúce sa na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom.

MINV SR, 2019, foto Shutterstock